Штучний інтелект дозволить мільйонам працівників перейти на чотириденний тиждень

Штучний інтелект дозволить мільйонам працівників перейти на чотириденний тиждень

Прогнозоване зростання продуктивності праці рахунок впровадження ШІ може призвести до скорочення робочого тижня з 40 до 32 годин.